ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


Досліджуються питання інвестиційної компетенції місцевих бюджетів як визначальної умови розробки ефективних механізмів фінансового забезпечення їх інвестиційного потенціалу.

Постановка проблеми. Актуалізація проблеми реалізації регіональної політики вимагає чіткого позиціювання та підвищення рівня присутності ресурсів, передусім інвестиційного характеру, місцевих бюджетів в забезпеченні її вирішення. Таке позиціювання, власне, передбачає визначення параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів відповідно до закріплених за місцевим самоврядуванням функцій і повноважень щодо формування відтворювального потенціалу основних підсистем підпорядкованої території.

Аналіз досліджень та публікацій. Питанням бюджетного інвестування приділяється достатньо уваги в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. У цьому напрямі активно працюють О.П.Кириленко, Б.С.Малиняк, О.О.Сунцова, І.О.Луніна, Р.Граверт, Г.В.Чапала та інші. В центрі уваги знаходяться питання фінансової компетенції місцевої влади та місцевого самоврядування, формування та здійснення інвестиційних видатків місцевих бюджетів тощо. Водночас питання інвестиційної компетенції місцевих бюджетів (суті, параметрів, механізмів реалізації), виходячи з повноважень місцевої влади та місцевого самоврядування у сфері інвестицій, залишаються мало розробленими, що, власне, і зумовлює актуальність даної статті.

Основними цілями статті є обґрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів як визначальної умови розроблення ефективних механізмів фінансового забезпечення їх інвестиційного потенціалу.

Інвестиційну компетенцію місцевих бюджетів логічно, на нашу думку, розглядати в двох аспектах: перший – з позицій системи повноважень органів місцевого самоврядування; другий – з точки зору фінансової спроможності місцевих бюджетів щодо здійснення інвестиційних видатків. Тобто, якщо у першому випадку йдеться про сферу (характер) присутності бюджетного ресурсу в інвестиційній сфері, виходячи з закріплених за органами місцевого самоврядування та органами місцевої влади повноважень інвестиційного характеру, то в другому – про фінансові можливості забезпечення такої присутності або про рівень платоспроможності.

Водночас і фінансову спроможність місцевих бюджетів щодо здійснення інвестиційних видатків доцільно розглядати в двох аспектах.

Перший – передбачає визначення параметрів інвестиційної складової в загальній системі бюджетного фінансування на основі наявного фінансового ресурсу, на який місцевий бюджет того чи іншого рівня може розраховувати, виходячи з чинної податкової бази, системи міжбюджетних відносин, щорічно закріплюваної законом про держбюджет, чинними механізмами муніципальних позик тощо. При цьому параметри інвестиційної спроможності та інвестиційних повноважень місцевих бюджетів можуть зовсім не збігатися, навіть у двох напрямах.

Другий – базується на оцінці параметрів потенційної інвестиційної спроможності місцевих бюджетів, виходячи з функцій та повноважень місцевого самоврядування, закріплених відповідним спеціальним законодавством, у даному разі Законом України «Про ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій

Василенко Олександр
к.е.н.

Крук Володимир
к.е.н., старший викладач кафедри банківських інвестицій
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org