КРЕДИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ


Досліджено тенденції кредитної та депозитної діяльності банків у сучасних умовах. Визначено проблеми формування та реалізації кредитного потенціалу банківської системи в умовах фінансово-економічної та політичної кризи. Розглянуто аспекти залучення кредитних ресурсів, проаналізовано ситуацію щодо проблемних кредитів.

За результатами дослідження визначено шляхи збереження кредитного потенціалу банківської системи.

Постановка проблеми. Макроекономічна стабілізація та фінансове відновлення в державі є першочерговими завданнями нового Уряду, й забезпечення на цій основі належних умов для проведення економічних і соціальних реформ. Особливе місце у цьому належатиме банківській системі України, від кредитної здатності якої будуть залежати фінансове забезпечення розвитку суб’єктів господарювання, а значить – й можливості подолання економічної кризи й подальшого економічного розвитку країни.

Загострення політичної та соціально-економічної ситуації в Україні вже спричинили негативні наслідки у банківській системі України. За останніми даними НБУ станом на 1.11.2014 р. кількість банків зі 180 на початку року знизилася до 167, активи банків з початку року скоротилися на 3965 млн. грн. або на 0,32%, збитки банків вже становили 13496 млн. грн., а рентабельність активів є від’ємною і складає -1,25% [9]. Така ситуація обумовлена значною кількістю негативних чинників: девальвацією національної валюти, анексією Криму, воєнними діями на сході, внаслідок чого було оголошено надзвичайний стан функціонування банківської системи в Донецькій та Луганській областях; звуження внутрішнього споживчого ринку, а також погіршення ситуації на світових ринках. За цих умов актуальним для банківської системи є збереження кредитного потенціалу.

Аналіз останніх публікацій. Проблемами та завданнями кредитної діяльності банків та її стану опікується сьогодні значна кількість науковців, розробляючи пропозиції щодо антикризових заходів, пошуку шляхів вирішення найбільш важливих питань. Сучасний стан та проблеми банківського кредитування знайшли відображення у наукових дослідженнях таких авторів як О.І. Воробйов, Л. І. Ковзун, А. Мороз, О. М. Орлова, І. Є. Семенча, та ін. [4 6, 13]. Підвищений інтерес науковців спостерігається до вирішення проблем щодо кредитної заборгованості, ці аспекти відображені у публікаціях О. С. Білай, Т. Болгар, Г. Карчевої, О.В. Крухмаль, Б. Охрименко, Н.В. Стукало [1, 3, 6, 11, 14], в яких достатньо повно відображені причини та наслідки проблемних кредитів, рекомендації та методичні підходи щодо їх зменшення та запобігання появи. У той же час загострення фінансово-економічної кризи, нестабільність курсу гривні, відсутність позитивних зрушень обумовлюють необхідність постійного відстеження функціонування вітчизняної банківської системи, моніторингу кредитної та депозитної діяльності банків, визначення антикризових заходів щодо підтримки їх кредитного потенціалу...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  банк, банківська система, кредит, кредитний потенціал, фінансова криза.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій

Харевич Андрій
аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»




©  2001 - 2024  securities.usmdi.org