Економічні та соціальні ефекти державного боргу


Метою публікації є висвітлення боргової проблематики. Розкрито причинно-наслідкову діалектику державного боргу, висвітлено теоретичні аспекти ефектів державного боргу. Визначено економічні, фінансові й соціальні ефекти державного боргу та здійснено їх оцінку. Виявлено особливості ефектів державного боргу в Україні у 2008-2014 роках. Запропоновано напрями реформування вітчизняної боргової політики у контексті мінімізації негативних ефектів державного боргу.

Дослідження ефектів державного боргу набуває особливої актуальності після Великої рецесії 2008-2012 років. Накопичені за час глобальної економічної кризи значні державні борги у багатьох країнах підвищують ризики для стабільності державних фінансів. Тому вивчення впливу державного боргу на соціально-економічні процеси у контексті забезпечення фіскальної стійкості є нині важливим завданням теорії та практики.

Проблемі наслідків державного боргу присвячені праці А. Алесіни, О.Барановського, Р. Барро, Т. Богдан, І. Богдана, Л. Болла, Дж. Б’юкенена, І. Лютого, Р. Масгрейва, Ф. Модільяні, Дж. Стігліца, Г. Табелліні, Дж. Тобіна, В. Федосова, Дж. Фергюсона та інших. Однак необхідно продовжити дослідження впливу державного боргу на соціально-економічні процеси з метою забезпечення макрофінансової стабільності та стійкого економічного зростання.

Державний борг як наслідок функціонування системи державного кредиту має як позитивні, так і негативні економічні, фіскальні та соціальні ефекти. Використання державних позик дозволяє розширити фінансові можливості фіску, перерозподілити податковий тягар у часі. За рахунок державних позик реально знижувати податковий тягар у певні періоди, компенсуючи це підняттям у наступні. Це дає можливість прискорити ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  державний борг, боргова політика, управління державним боргом, державний кредит

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Бец Олександр
к.е.н., доцент кафедри фінансів
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org