МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ НБУ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПТИМАЛЬНОСТІ


В даній статті досліджено особливості формування та управління золотовалютними резервами, розглянута структура золотовалютних резервів і методи її оптимізації. Також розглянуто критерії вибору оптимального обсягу міжнародних резервів України. Створення золотовалютних резервів країни є необхідною умовою існування та функціонування будь-якої держави, оскільки вони забезпечують виконання низки найважливіших функцій: дозволяють проводити незалежну від зовнішніх чинників грошово-кредитну політику шляхом стабілізації і регулювання курсу національної валюти, можуть бути спрямовані на погашення державою зовнішнього боргу, підтримуючи впевненість іноземних партнерів у здатності держави виконувати свої зобов’язання і створюючи умови для зовнішньої торгівлі.

Виклад основного матеріалу. Формування та управління золотовалютними резервами країни є органічною складовою діяльності центрального банку. Необхідним елементом валютної політики, пов’язаної з формуванням та управлінням офіційними золотовалютними резервами країни, є визначення їх оптимальної структури. Актуальність цього питання особливо зростає у зв’язку з останніми тенденціями розвитку провідних світових економік, нестабільністю фінансових ринків, значних коливань валютних курсів, що значно погіршило економічну ситуацію в Україні. Саме тому важливим завданням Національного банку є визначення оптимального співвідношення золотовалютних резервів країни. [1]

З початку 90-х років минулого століття відбулися значні зміни як загального обсягу золотовалютних резервів, так і їх розподілу в окремих країнах ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  валютна політика, золотовалютні резерви, критерії оптимальності золотовалютних резервів, резервні валюти

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Суторміна Альона
асистент кафедри менеджменту банківської діяльності
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org