Еволюція валютного ринку в Україні


У статті досліджено становлення валютного ринку у світі та його еволюцію в Україні. Визначено сутність та значення валютного ринку. Проаналізовано сучасний стан валютного ринку України. Особливу увагу приділено переходу до плаваючого курсоутворення. Виділено основні проблеми на валютному ринку України. На основі проведеного дослідження визначено основні тенденції розвитку валютного ринку в Україні.

Постановка проблеми. Сьогодні в більшості країн світу купівля і продаж валют здійснюється різними за величиною та типом суб’єктами, які утворюють єдину систему міжнародного валютного ринку. Потреби купівлі та продажу валют визначаються рівнем взаємозалежності та взаємовідносин даних країн у сфері торгівлі та бізнесу. У найбільших обсягах торгівля валютою реалізується в банках і брокерських будинках великих фінансових центрів.

Інтеграція України у світове співтовариство обумовлює необхідність вдосконалення функціонування її валютного ринку як механізму взаємодії між національною та світовою економічними системами. Також валютний ринок займає важливе місце для економіки країни. Адже він забезпечує здійснення міжнародних розрахунків, диверсифікацію валютних резервів, впливаючи таким чином на окремі галузі та підприємства. В свою чергу макроекономічна ситуація в країні та у її зовнішньому середовищі впливає на ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  валютний ринок, валютні операції, валюта, валютне регулювання, обмінний курс, валютні резерви, валютні інтервенції

МАКРОЕКОНОМІКА

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій

Змійчук Анна
здобувач

Мироненко Григорій
аспірант
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org