ДОХОДИ БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ


У статті розглянуто сутність, роль та значення доходів бюджету в системі економічного регулювання. Досліджено різні підходи до трактування поняття «доходи бюджету». Проаналізовано особливості бюджетної політики України у контексті структури доходів формування зведеного бюджету, а також досліджено динаміку структури доходів зведеного бюджету України протягом 1992-2013 рр. Визначено місце бюджету у системі перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Постановка проблеми. В умовах економічних перетворень бюджет та система формування його доходів зазнають трансформаційних змін якісного характеру. Необхідним постає вивчення економічної сутності доходів бюджету як складової бюджетного процесу. Саме на стадії формування доходи бюджету як економічна категорія виявляють свої ознаки, піддаються численним факторам впливу, реалізують функції та принципи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням доходів бюджету у системі економічного регулювання присвячені дослідження...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  доходи бюджету, державні доходи, зведений бюджет, податкові та неподаткові надходження, валовий внутрішній продукт, бюджетний дефіцит

МАКРОЕКОНОМІКА

Уманців Юрій
д.е.н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

Міняйло Олександр
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org