Соціалізація відносин розподілу як основа їх постіндустріальної трансформації


В статті обґрунтовується гіпотеза про збереження визначального значення соціалізації відносин розподілу в першу декаду ХХІ ст. Запропонована авторська трактовка сутності та форм прояву соціалізації розподілу та інтегральний показник для оцінки міри відповідності фактичних тенденцій розвитку розподільчих відносин принципам їх соціалізації.

Проведені розрахунки дозволили емпірично підтвердити збереження тенденцій соціалізації в аспектах розподілу ресурсів та державного перерозподілу. Їх сукупний вплив компенсував зростання нерівності особистого розподілу доходів та забезпечило зростання загального індексу соціалізації розподілу за період 2002 – 2012рр.

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності обраної теми

Теоретичне осмислення соціалізації розподілу нині стикається із проблемою суперечливих тенденцій, що характеризують розвиток розподільчих відносин як в світі загалом, так і навіть в країнах, що прийнято вважати провідними за соціально- економічним розвитком та з процесами в яких, прийнято пов’язувати становлення постіндустріального суспільства. Зокрема, значна частина тенденцій, що вважались чи не визначальними ознаками соціалізації розподільчих відносин протягом всієї другої половини ХХ ст. значно ослабли в останнє десятиріччя минулого століття і перші роки нинішнього. Наприклад, зростання частки оплати праці в складі ВВП, поширення та зміцнення економічних позицій профспілкового руху, вирівнювання пропорцій особистого розподілу доходів, як між країнами з різним рівнем розвитку, так і між соціальними групами в середині країни. Всі ці тенденції навіть в країнах, що вважаються зразковими за рівнем розвитку інститутів розподілу та наближення параметрів їх функціонування до вимог підвищення суспільного добробуту (наприклад, країни, що нині формують ЄС 15) зазнали суттєвих змін вже з 80-их років ХХ ст. Так, частка заробітної плати в складі ВВП, яка, зберігаючи сталість в короткостроковому і середньостроковому періодах, стабільно зростала в довгостроковій перспективі ХХ ст., суттєво знизилась навіть...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  алокація ресурсів, розподіл доходів, соціалізація розподільчих відносин, державний перерозподіл, ресурси соціальної сфери

ТЕОРІЯ

Мельник Вадим
аспірант
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org