Підвищення ефективності механізмів бюджетного забезпечення регіонального розвитку


У статті розглянуто соціально-економічну сутність бюджетного забезпечення регіонального розвитку.

Існуюча ситуація в економіці та в бюджеті регіонів вимагає кардинальних змін. Однією з головних умов економічного зростання регіону та підвищення ефективності використання бюджетних коштів є прискорення процесу реструктуризації бюджетного сектору. Діючий у більшості випадків механізм кошторисного фінансування не є ефективним, оскільки не корелює із результатами діяльності бюджетного закладу.

Удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільових методів бюджетного планування передбачає формування та включення у бюджетний процес процедури оцінки результативності бюджетних витрат.

Сучасна практика формування регіональних бюджетів теоретично спирається на принцип фіскальної справедливості (регіони, що більше заробляють, повинні більше й отримувати), та принцип вирівнювання фінансових можливостей. Проте на практиці жоден з них не реалізується в повній мірі. Саме регіональний бюджет є уособленням грошових відносин, що формуються на рівні регіону й забезпечують процес формування, розподілу та використання регіонального централізованого грошового фонду, який перебуває ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  бюджетне забезпечення, регіональний розвиток, планування, бюджет, фінансові можливості, соціально-економічний розвиток, ресурси

МАКРОЕКОНОМІКА

Жук Інна
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org