Еволюція наукових концепцій державного боргу


Метою публікації є висвітлення боргової проблематики ученими-економістами XIX - початку XX ст., що зумовлює необхідність та актуальність досліджень даної проблематики.

Стаття присвячена важливим і актуальним питанням дослідження наукового доробку українських и зарубіжних учених-економістів XIX - початку XX ст. В центрі матеріалу аналіз проблем державного кредиту, позикового та податкового методів фінансування потреб держави.

Розглядаючи теоретичні інтерпретації державного боргу, слід підкреслити, що погляди вчених на цю категорію були діаметрально протилежними протягом століть, суперечливими вони залишаються і нині. Боргові проблеми багатьох країн та ескалація боргової кризи у країнах Єврозони активізували дослідження фіскально-бюджетної політики та механізмів забезпечення боргової стійкості держав з метою забезпечення відновлення економік у посткризовий період.

Меркантилісти, зокрема, Ж.Боден, Ж.Кольбер та інші, розглядали державу як «головного підприємця» та управлінця, який ефективно розподіляє бюджетні ресурси. Вони першими підкреслювали особливе значення як видатків держави, так і доходів. Ж.Боден, наголошуючи на важливості фінансів, називав їх «нервами держави» [1, с.230]. Державні запозичення меркантилісти розглядали як метод збільшення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  державний борг, боргова політика, управління державним боргом, державний кредит

ТЕОРІЯ

Бец Олександр
к.е.н., доцент кафедри фінансів

Лісовенко Віталій
к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», член Правління ПАТ «Альфа-Банк», заступник Міністра фінансів України
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org