Еволюція наукових концепцій державного кредиту і державного боргу


Метою публікації є висвітлення боргової проблематики ученими-економістами XIX - початку XX ст., що зумовлює необхідність та актуальність досліджень даної проблематики.

Стаття присвячена важливим і актуальним питанням дослідження наукового доробку українських учених-економістів XIX - початку XX ст. В центрі матеріалу аналіз проблем державного господарства, державного кредиту, позикового та податкового методів фінансування потреб держави.

Зростання ролі та значення боргів у фінансах держави зумовило необхідність дослідження категорії державного боргу економічною наукою. Погляди вчених на державний борг змінювалися в залежності від ролі та значення держави в соціально-еконо-мічних процесах, а, отже, і позикового фінансування державних видатків. Сучасні концепції державного боргу базуються на постулатах багатьох теорій, які в історичній ретроспективі змінювали та доповнювали одна одну.

Проблеми державного кредиту цікавлять фінансову науку з того часу, коли особливо гостро постали питання забезпечення держави необхідними коштами та визначення місця і ролі держави у перерозподільчих процесах. Класики англійської політекономії А.Сміт, Д.Рікардо, Д.Юм, які започаткували принцип «здорових фінансів» та були прихильниками вільного ринку, в цілому негативно ставилися до позичкового фінансування державних потреб, вважали за необхідне позбавитися від тягаря державного боргу шляхом його викупу. Основою теорій державних фінансів до початку ХХ ст. був принцип бездефіцитного бюджету, існування державних боргів засуджувалося. Посилення ролі держави як суспільного інституту, що призвело до розширення її соціально-економічних функцій, вимагало зростання державних витрат. Стало необхідним теоретичне обгрунтування розвитку державного сектора і державного кредиту зокрема.

Німецькою економічною школою було грунтовно досліджено питання державного боргу, визначені його переваги і недоліки. Продовжувачі ідей камералістів Ф.Юсті та І.Зоннефельс наголошували на перевагах державного боргу як джерела фінансування проектів, які «слугують примноженню добробуту держави», однак ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Бец Олександр
к.е.н., доцент кафедри фінансів
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org