Проблемні питання визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента


Розглянуто питання відповідності положень Методики нормам Податкового кодексу України та виявлено окремі суперечності їх змісту. Особлива увага приділена механізмам практичного застосування Методики та положенням, що потребують подальшого удосконалення. Зроблено висновок про надмірну фіскальну спрямованість Методики порівняно з Податковим кодексом України. Запропоновано зміни до Методики з метою приведення її змісту у відповідність до норм Податкового кодексу України.

Постановка проблеми. Одним із вирішальних чинників сприятливості інвестиційного клімату в країні є система оподаткування інвестиційної діяльності, операцій з інвестиційними активами та інвестиційних доходів як юридичних, так і фізичних осіб. Суттєве місце в цій системі належить механізмам адміністрування податку на доходи фізичних осіб. Перед усім це стосується доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами (тут – з цінними паперами та деривативами), оподаткування яких згідно з початковою редакцією Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачалося за результатами подання річної податкової декларації. При цьому платник податку самостійно визначав загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (базу оподаткування) шляхом зменшення суми інвестиційних прибутків, отриманих протягом звітного (податкового) року, на суму інвестиційних збитків, понесених протягом такого року, а також сплачував узгоджену суму податкових зобов’язань (абз. другий пп.170.2.6 п.170.2 ст.170 Кодексу) [1]...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Федоренко Анатолій
кандидат економічних наук, віце-президент ІК "КІНТО", член ради Асоціації юристів фондового ринку
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org