ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ


У статті наводиться характеристика підсистеми організації фінансового аналізу державних закупівель та її основних складових з позиції системного підходу. Розглянуто особливості організаційного адміністрування закупівель за державні кошти та запропоновано систему аналітичного забезпечення управління державними закупівлями. Досліджено особливості здійснення процедур державних закупівель з використанням різних моделей.

Ринковим механізмом ефективного використання бюджетних коштів виступають державні закупівлі, котрі здійснюються, перш за все, на конкурсній основі. Обсяги коштів з державного бюджету, що витрачаються на придбання товарів, робіт і послуг розпорядниками державних коштів пос-тійно зростає. До того ж спостерігається збільшення рівня фінансових порушень в порядку проведення даних процедур. Таким чином, питання щодо удосконалення порядку проведення державних закупівель набирає все більшої актуальності і потребує якнайшвидшого вирішення. Одним з напрямів ліквідації відхилень у цій сфері є досконала та ефективна організація аналізу.

Метою статті є дослідження підсистеми організації фінансового аналізу державних закупівель, її основних складових з позиції системного підходу і розроблення на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення та систематизації...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Міняйло Вікторія
аспірантка кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org