Становлення правового регулювання маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні


У статті автор визначає цивільно-правові засади маржинальних операцій на фондовому ринку, обґрунтовує доцільність впровадження маржинальної торгівлі цінними паперами, а також розглядає особливості маржинального договору.

Постановка проблеми. Об’єктивна реальність ставить перед законодавством комплекс задач щодо розробки нових правил гри для учасників фондового ринку та приведення правового поля до якісних стандартів. Сучасний після кризовий стан розвитку фондового ринку засвідчує необхідність впровадження нових фінансових послуг та інструментів, які спроможні вивести його на новий рівень розвитку. В сфері торгівлі цінними паперами цей процес супроводжується як появою нових технологій біржової торгівлі так і вдосконаленням правового регулювання існуючих. Так, у 2009 році ПАТ «Українська біржа» впровадило інтернет-трейдинг для фізичних осіб, у 2010 була запроваджена торгівля деривативами. Наступним етапом розвитку торгівлі цінними паперами може стати маржинальна торгівля, яка покликана збільшити обсяги операцій із цінними паперами, розширити можливості інвесторів та торговців та підвищити ефективність і ліквідність вторинного ринку цінних паперів. Її поява є потребою часу. Про інтерес до маржинальної торгівлі говорить той факт, що наразі за відсутності належного правового підґрунтя, торговці намагаються надавати клієнтам послуги з коротких продажів цінних паперів [1]. Для порівняння зазначимо, що в США та Західній Європі аналогічний інститут з’явився ще на початку ХХ століття...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Слободян Олександр
Член комітету з питань спільного інвестування Асоціації «Фондове Партнерство»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org