Особливості здійснення проектного фінансування банківським сектором України


У статті досліджується умови впровадження проектного фінансування банками України. Зокрема розглянуті: попередні статті та дослідження по темі «проектне фінансування», теоретичні основи проектного фінансування та умови здійснення проектного фінансування банківським сектором України. В результаті досліджень були виділені спільні риси та ризики, що що беруть на себе банки в умовах впровадження проектного фінансування.

Постановка проблеми. В сучасних умовах світової фінансово-економічної кризи що почалась 2007 року і серйозних фінансових коливань, падає довіра до фінансових та банківських секторів економіки в усьому світі. На цьому фоні особливо складно здійснювати фінансування потужних проектів, що вимагають значних вкладень та характеризуються високою ризиковістю. Це ж торкається і проектного фінансування, що вважається досить ризиковою дільністю. Особливого значення при використанні такого фінансування набуває банківський сектор, що виступає основним інвестором та гарантом реалізації конкретного проекту. Україна не є винятком, оскільки саме на сучасному етапі здійснюється розвиток банківського сектору, ускладнюються способи надання послуг банками та форми взаємодії між ними і потенційними клієнтами. За даними НБУ станом на 1 квітня 2012 року в Україні діють 195 банків, з яких 177 мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій. Тому актуальним є дослідження умов та особливостей функціонування комерційних банків у сфері проектного фінансування в економічній системі України...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Шморгун Юрій
аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org