Аналіз банків - контрагентів на ринку міжбанківського кредитування


Cтаття присвячена питанням дослідження міжбанківського кредитування. Конструктивна роль дослідження полягає у його спрямованості на розроблення цілісного комплексного підходу до оптимізації фінансового управління ринком міжбанківського кредитування в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової стійкості та виходу на траєкторію стабільного зростання.

Вступ. Аналіз банків-контрагентів здійснюється як на мікроекономічному рівні, на рівні банку, так і на макроекономічному рівні, на рівні всієї банківської системи. На мікроекономічному рівні визначається кредитна політика банку-контрагента, якість кредитного портфеля, ефективність управління кредитним портфелем. На макроекономічному рівні відстежується формування, розвиток, структура, трансформація і зміни, які відбуваються у всій кредитній системі України.

Об`єкти та методи дослідження. Об`єктом дослідження виступає методика оцінки кредитоспроможності банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування.

Постановка завдання. Метою даної статті є наукове обґрунтування теоретичних засад і прикладних методик аналізу кредитоспроможності банків-контрагентів та встановлення лімітів міжбанківського кредитування. Для досягнення поставленої мети, в статті показана методика мінімізації ризиків на міжбанківському ринку, на основі оцінки кредитоспроможності банків-контрагентів та встановлення лімітів кредитування за допомогою розрахунку синтетичного коефіцієнта ризику...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Пастернак Андрій
к.е.н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org