МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ


У роботі розглянуто сутність фінансового потенціалу регіону, методологія визначення і оцінки, шляхи нарощування. Висвітлено, що в умовах посилення глобалізаційних процесів та фінансової нестабільності зростає значимість регіонів. Роль регіональних фінансів посилюється, а сфера їх застосування розширюється. Зауважено, що питання нарощення фінансових можливостей регіону та підвищення ефективності використання наявних ресурсів набувають особливої ваги.

Виступаючи головним інструментом реалізації регіональної соціально-економічної політики, фінанси регіону покликані сприяти розвитку виробництва, росту зайнятості населення, залученню інвестицій в економіку тощо. Особливої гостроти набувають питання побудови таких фінансових відносин, котрі б дозволяли формувати та використовувати фінансовий потенціал регіону з максимальним соціально-економічним ефектом. Дана проблема має як теоретичний так і практичний характер. Слід зазначити, що для забезпечення економічної стабільності в регіоні важливе значення має порядок формування фінансових ресурсів та контроль за їх використанням. Соціально-економічний розвиток регіонів значною мірою залежить від величини та ефективності використання наявного на даній території фінансового потенціалу. Саме тому проблеми формування фінансового потенціалу регіону досить актуальні...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Гончарук Яна
к.е.н., ПВНЗ «Буковинський університет»

Жук Інна
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org