КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ


У статті досліджено вплив кредитування на інноваційний розвиток. Розглянуто різноманітні погляди на систему інноваційного розвитку, проаналізовано особливості структуризації джерел фінансування, наголошено на ролі кредитування в умовах сучасності.

Для забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання необхідним є систематичне науково-технічне зростання, що лежить в основі його інноваційного розвитку. У зв’язку з постійними удосконаленнями та розширенням масштабів інноваційної активності виникає потреба пошуку джерел додаткового фінансування. В умовах сучасності поряд з самофінансуванням та фінансуванням з центра-лізованих джерел актуальності набуває кредитування інноваційного розвитку. Доцільним є аналіз теоретичних аспектів даного питання, розмежування поглядів економістів на вказані категорії, дослідження взаємозв’язку між ефективністю кредитування та рівнем інноваційного розвитку...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій

Гернего Юлія
аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org