ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ


Розвиток підприємництва в Україні ставить перед власниками компаній різні завдання, а також стимулює їх до впровадження передових методів залучення інвестицій. Одним з таких методів є франчайзинг.

У даній статті проведено комплексний аналіз нового методу інвестування коштів - франчайзингу, визначення поняття франчайзингу, видів франчайзингу, ефективності його використання для обох сторін франчайзингових відносин.

Франчайзинг в даний час є одним з актуальних методів залучення інвестицій в Україну. Кого тільки не відвідувала думка почати свою справу, але як зробити так щоб вона могла принести прибуток? Думка про те, що ти сам собі господар, спонукала багатьох відкрити власний бізнес, але цьому перешкоджає великий букет ризиків. Шляхом зменшення негативного впливу факторів ризику є участь у спільному підприємстві, яке вже продемонструвало успіх на ринку і завоювало певну репутацію. Або об’єднання з фірмою, яка створила продукт або послуги, затребувані на ринку, і яка створила на-дійну систему фінансового контролю й виробництва цього товару або надання послуги.

У своїй статті автор хоче звернути увагу на цікавий, водночас стабільний метод залучення інвестицій - франчайзинг...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Козачук Мирослава
аспірант ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2019  securities.usmdi.org