ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: дискусійні ПИТАННЯ ТЕОРІЇ


Сучасний корпоративний сектор за своїми масштабами та впливом перетворився на домінуючого учасника економічних та соціальних процесів, визначальний фактор глобального розвитку та, одночасно з цим, джерело суттєвих диспропорцій та загроз для нього. В підсумку, результати діяльності корпорацій викликають доволі суперечливі оцінки серед науковців та практиків: з одного боку, беззаперечним є їх позитивний вплив на науково-технічний прогрес, розвиток технологій, можливості вирішення значимих суспільних проблем; з іншого – саме корпорації небезпідставно розглядаються вченими як чи не найбільш деструктивний елемент, джерело глобальних протиріч не тільки у сфері економіки, але й у політичних та соціальних процесах.

Не в останню чергу, протиріччя обумовлені особливою природою корпоративної форми організації підприємництва у порівнянні з одноосібним володінням та партнерством, насамперед, розподілом власності та управління, обмеженою відповідальністю акціонерів. Ці риси дають значні переваги у сфері фінансування капіталу, проте, обумовлюють існування не менш значимих проблем, в т.ч. – агентські конфлікти. Намагання їх вирішити, або хоча б послабити деструктивний вплив на корпоративні фінанси, наштовхуються на численні прогалини в теорії корпоративних фінансів...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Прасолов Ігор
народний депутат України
©  2001 - 2019  securities.usmdi.org