БЮДЖЕТОУТВОРЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ


Розглянуто особливості формування бюджетів місцевого самоврядування за аспектами забезпечення інвестиційного потенціалу їх бюджетів розвитку.

Зростання значення місцевих бюджетів щодо проведення й реалізації ними економічної політики, вирішення соціальних проблем підтримання незахищених і малозабезпечених верств населення вимагає теоретичного обґрунтування і практичного вивчення проблем удосконалення бюджетоутворення самоврядних бюджетів щодо забезпечення їх інвестиційними ресурсами.

Важливе місце у дослідженнях зарубіжних науковців за цими аспектами відводиться теоретичним підходам до формування бюджетів місцевих адміністрацій, удосконалення засад міжурядових відносин, завдань місцевого оподаткування, фінансового вирівнювання і забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів, зокрема, розгляду таких проблем присвячені праці А. Вагнера, Р. Гнейста, Дж. Аронсона, Ш. Бланкарта, Дж. Хіллі, С. Чапкової, А. Шаха та ін. Дослідження цих питань перебуває у центрі уваги й багатьох вітчизняних науковців, зокрема, О. Василика, В. Геєця, І. Луніної, В. Опаріна, В. Федосова й ін.

Місцеві бюджети здійснюють безпосередній вплив на задоволення різноманітних потреб населення, стан й якість надання державних послуг. Видатки місцевих бюджетів найбільш яскраво віддзеркалюють їхнє значення у функціонуванні місцевого господарства, утриманні об’єктів соціальної й культурної сфер, здійсненні інвестиційної діяльності, соціального захисту населення, охороні довкілля. Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави й основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними коштами фінансування економічного і соціального розвитку й управління, що здійснюють органи влади на підлеглих їм територіях.

Самоврядні бюджети місцевого рівня в Україні фактично повністю позбавлені єдиного вагомого бюджетоутворювального джерела з усіма зумовленими цим соціально-економічними наслідками, отже, виникає нагальна потреба щодо розширення податкової бази для забезпечення ефективної демографічної, міграційної політики і політики зайнятості органами місцевої влади. Ситуація, крім того, ускладнюється тим, що податок з доходів фізичних осіб залучається до доходів, закріплених за бюджетами місцевого самоврядування і врахованих у визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. За такої схеми загадані бюджети втрачають двічі: від заниженої частки податку, закріпленої за самоврядними бюджетами, й зменшення обсягу трансферту з державного бюджету на суму податку. Відтак за чинної схеми відсутня правова основа для використання частини такого податку для фінансування інвестиційних видатків.

Для підвищення рівня виконання податком з доходів фізичних осіб ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій

Крук Володимир
к.е.н., старший викладач кафедри банківських інвестицій
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org