ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНВЕСТУВАННЯ


В статті проаналізована природа виникнення, формування та види заощаджень індивідуальних інвесторів та визначені основні напрямки інвестування.

На макрорівні суть інвестиційної діяльності полягає в тому, що заощадження населення, юридичних осіб і частина прибутків держави перетворюються на виробниче устаткування, будівлі, споруди, технології, матеріали і енергію, внаслідок чого відбувається розширення виробництва в масштабах суспільства. ріст виробництва збільшує можливості для заощаджень, які є потенційними інвестиціями; заощадження, перетворюючись на інвестиції, ведуть до розширення виробництва. Як економічна категорія інвестиційний процес виражає стосунки, які виникають між його учасниками з приводу формування і використання інвестиційних ресурсів в цілях розширення, вдосконалення, виробництва.

Найважливішим чинником, який визначає рівень інвестицій в масштабах суспільства, є співвідношення між споживанням і заощадженням.

Зазначимо, що з точки зору сутності процесів перетворення заощаджень в інвестиції суттєвої різниці між різними економічними суб’єктами не існує — кошти фізичних осіб, держави, різноманітних господарських одиниць вивільняються з процесів виробництва і споживання, акумулюються, а потім інвестуються на фінансовому ринку або у інші об’єкти інвестицій нефондового характеру.

Якщо виходити з існування первинного розподілу ВВП та перерозподілу, можна виділити наступні особливості участі фізичних осіб у цих процесах:

1. Формування первинних доходів фізичних осіб, що беруть участь у створенні вартості валового внутрішнього продукту — заробітної плати у найманих осіб та прибутку у фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Отримання доходів під час перерозподілу з централізованих фондів фінансових ресурсів.

Проте, вказаний поділ є дискусійним — в окремих випадках науковці, досліджуючи це питання, обмежуються лише доходами, сформованими під час первинного розподілу.

Під час розгляду цієї проблематики необхідно окремо зупинитися на ролі фізичних осіб в системі власності сучасної економіки. Домогосподарство, вірніше, його члени–фізичні особи, є власниками факторів виробництва, відповідно, вони, шляхом використання або пропонування їх на ринку, отримують доходи у вигляді заробітної плати, відсотку, частини прибутку і т.п., які спрямовують на споживання або заощадження.

Можливо виділити наступні особливості щодо зв’язку між структурою ВВП та доходами індивідуальних інвесторів ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Красножон Світлана
к.е.н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org