ДО ПИТАННЯ МІСЦЯ ТА РОЛІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ


Ринок нерухомості України до 2008 року часто розглядався фахівцями як одна із еталонних сфер вітчизняної економіки – зростали обсяги будівництва, відповідно, нарощувалися обсяги виробництва будівельних матеріалів, кількість зайнятого у галузі населення. Фінансові установи розширювали перелік продуктів та послуг для учасників ринку нерухомості, насамперед, будівельних організацій та покупців житла. Однією із небагатьох тенденцій, що викликала негативну реакцію науковців та практиків, було галопуюче зростання цін на житлову та комерційну нерухомість. Утім, представники забудовників стверджували, що для таких тенденцій є об’єктивні передумови, насамперед, дефіцит площ та зростання собівартості, і збільшення ціни житла в середньостроковій перспективі є невідворотним.

2008 рік яскраво проявив всі диспропорції, що притаманні ринку нерухомості України. Різке скорочення попиту, насамперед, через зменшення кредитування, призвело до обвалу цін, який потягнув за собою кілька негативних наслідків як для ринку нерухомості, так і для всієї економіки. Насамперед, різко зменшилася кількість об’єктів, що вводилися в експлуатацію на первинному ринку, – десятки тисяч інвесторів так і не дочекалися власних квартир. З другого боку, багато позичальників втратили об’єктивні можливості для виконання власних зобов’язань перед банківськими установами: «кредитна бульбашка» розрослася у величезну соціальну проблему, яку, враховуючи відвертий популізм багатьох представників державної влади, вирішити було майже неможливо.

З боку різних учасників ринку висловлювалися абсолютно відмінні думки про причини кризи. Науковці та практики запропонували численні заходи, спрямовані на підтримку будівельної галузі. Слід, зокрема, відмітити роботи щодо ринку нерухомості А. Арістової, Д. Василенка, О. Значкової, В. Кузьміна, Ю. Манцевич, В. Павлова, І. Пилипенка, Ю. Шила, І. Ясинського та ін.. Питання розвитку послуг фінансових посередників розкриваються у працях І. Бланка, В. Кабанова, Н. Ковальової, Д. Леонова, А. Мертенса, А. Федоренка, В. Федосова.

На нашу думку, два роки докорінним чином змінили структуру ринку нерухомості, що визначає актуальність питання про місце та роль окремих його суб’єктів на сучасному етапі, зокрема, фінансових посередників. Саме вказані завдання і визначають мету цієї статті.

Якщо аналізувати розвиток взаємовідносин між сектором фінансових посередників та ринком нерухомості України, можна чітко виділити головну тенденцію – це домінуюча роль банків, які кредитували під заставу житла (рис. 1), та підлегла роль усіх інших фінансових посередників, обсяг послуг яких значно менший за банківське кредитування.

Дані рис. 1 дають можливість зробити окремі висновки щодо рівня розвитку банківських кредитних послуг на ринку нерухомості України:

· протягом періоду спостережень заборгованість домогосподарств за даним видом кредитів зросла у 4,8 раза; одночасно з цим аналогічний показник для нефінансових корпорацій – у 2,7 раза. Якщо у 2006–2007 рр. зростання абсолютних показників кредитування в першу чергу пояснювалося ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Гапонюк Микола
к.е.н., професор, завідувач кафедри Фінансові ринки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org