ВПЛИВ ТНК НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИАнотація. В статті розглянуті основні методи прямого та опосередкованого впливу транснаціональних корпорацій на інституціональне середовище України, проаналізовано основні мотиви інвестування іноземних компаній в економіку країни, а також представлено відповідні рекомендації щодо покращення привабливості інвестиційного клімату.

Ключові слова. Транснаціональні корпорації. Інституціональне середовище. Іноземне інвестування.

Актуальність. Інституціональний вплив транснаціональних корпорацій (ТНК) на зовнішнє середовище країни-реципієнта здійснюється прямо або опосередковано. Відсутність необхідних інституціональних умов обмежує можливості ТНК щодо формування та руху глобальних фінансових потоків, особливо у вигляді прямого інвестування. Саме через наявність зустрічної потреби приймаючої країни у фінансових вкладеннях в економіку відбуваються відповідні перетворення з метою формування сприятливого місцевого бізнес-середовища для необхідного функціонування структурних відділень ТНК та покращення ділового клімату.

Постановка задачі. Основні завдання даної статті полягають у визначенні поняття «інституціональне середовище», проведенні детального аналізу шляхів прямого та опосередкованого впливу ТНК на інституціональне середовище, а також дослідженню ролі ТНК у формуванні відповідних умов для руху фінансових потоків.

Викладення основного матеріалу. Рівень підприємницького й управлінського потенціалу, а також правової і соціологічної системи являє собою інституціональне середовище. Інститут, складова інституціонального середовища, – широке поняття, яке включає в себе наявні економічні організації та установи (уряд, парламент, центральний банк, міністерства, служби) та наявні правила, за якими взаємодіють суб’єкти господарювання. Перші, в свою чергу, обмежують та визначають поведінку бізнес-структур в підприємницькій сфері. Сприятливе інституціональне середовище має забезпечити стійки правила поведінки для учасників бізнес-процесів, що значною мірою спрощує фінансовий та інформаційний обміни між бізнес-структурою та зовнішнім середовищем.

ТНК трансформує інституціональне середовище країни-реципієнта, особливо у разі здійснення ПІІ. Вплив іноземних інвестицій на країни з перехідною економікою залежить від первісного інституціонального середовища і рівня їх розвитку. Зовнішні інвестиції змінюють інституціональне середовище, а також поведінку місцевих компаній та їх персоналу.

Прямий вплив ТНК здійснюється через поширення ними на місцеві підпорядковані підприємства та установи внутрішніх корпоративних стандартів. За результатами дослідження Flemings/SARS, ТНК інвестують переважно в негрошовій формі (понад 50%). Такі інвестори зазвичай добре знають специфіку своїх галузей та намагаються перенести в Україну власні стандарти провадження бізнесу, імпортуючи своє обладнення та технології [6].

Потрібно відзначити, що ТНК запроваджують у країні свої стандарти ведення бізнесу, які надають їм конкурентні переваги, що змушує підприємства, котрі працюють у тих же галузях, впроваджувати в роботу подібні інструменти...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Дубчак Ірина
аспірант кафедри «Міжнародні фінанси» КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org