Сучасний стан фондового ринку України крізь призму процесів глобалізації у світовій економіціРозглядається сучасний стан фондового ринку України. Аналізуються фактори, які негативно впливають на цей сегмент фінансового ринку. Проводиться порівняння рівня капіталізації фондового ринку України з капіталізацією розвинутих країн. Розкриваються сучасні тенденції становлення світового фондового ринку та проведено його порівняння з українським ринком. Визначається декілька напрямів щодо подальшого розвитку українського ринку цінних паперів та висвітлюється його робота на сучасному етапі.

Функціонування фондового ринку обумовлюється його подвійною природою застосування. З одного боку ринок, безпосередньо, без посередників фінансує економіку. З другого – через нього здійснюється хеджерування на фінансовому ринку та можна одержати прибуток від спекулятивних операцій.

Фондовий ринок України почав свою історію від 1991 р. з прийняттям законів України «Про цінні папери і фондову біржу» (червень 1991 р.), «Про господарські товариства», нормативних документів Міністерства фінансів і НБУ. Для його становлення була сформована законодавча база, а біржовий та позабіржовий ринки почали проводити торговельні операції. Але на сучасному етапі він повністю не підтримує сталий розвиток економіки країни, не сприяє розвитку фінансових можливостей приватного сектору й держави.

Значну кількість публікацій, як вітчизняних так і закордонних, присвячено розвитку фондового ринку. До них можна віднести роботи Оскольського В.В. [9], Мозкового О., Табали О. [8], Корнєєва В. [4], Чайки О.І. [10], Казакова О. [3], Юргелевича С. [11] та інших. В них розглянуто комплекс проблем щодо розвитку вітчизняного та зарубіжного фондових ринків. Але в них недостатньо висвітлені тенденції, які направлені на поєднання біржового та позабіржового ринків у єдиний національний фондовий ринок та інтеграції його у світовий ринок з урахування глобальних процесів, що відбуваються у світовій економіці. Крім того, не набули питання подальшого удосконалення механізму приватизації та реприватизації підприємств через фондовий ринок у сучасних умовах глобалізації світової економіки, а також вплив портфельного інвестування на інтернаціоналізацію світового господарства.

Розгляд цих проблем потребує аналізу сучасного стану фондового ринку України, висвітлення досвіду, накопиченого розвиненими країнами, комплексу заходів, які можна застосувати відповідно до національних умов, та наслідків, які вони породжують при впровадженні цього досвіду в Україні. Все це, загалом, надасть можливість поліпшити роботу національного ринку цінних паперів (РЦП) та допоможе впровадити позитивні надбання світового досвіду в його роботу на сучасному етапі. Зокрема, такий підхід допоможе накреслити шляхи інтегрування національного фондового ринку України у світовий ринок із урахуванням глобальних процесів, що відбуваються в економіці.

На сучасному етапі в Україні сформувалась інституційна структура фондового ринку. Коло учасників ринку відповідає основним вимогам, які ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Михальський Віктор
к.е.н., доцент
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org