Глобалізація як каталізатор розвитку фінансових інновацій банків


Стаття присвячена визначенню особливостей формування компенсаційних програм для менеджменту корпорацій. Подано авторське визначення категорії «мотиваційне поле організації», а також пропозиції щодо практичного впровадження принципів програмно-цільового управління у методику побудови компенсаційної політики.

Постановка проблеми. «Глобалізація – це розвиток певних транснаціональних сил», – сказав Крістофер Коукер, професор Лондонської школа економіки та політики. Сьогодні, внаслідок розвитку і зміцнення міжнародних фінансових відносин, економічна глобалізація відбувається передусім як фінансова. Але при цьому, спостерігається прямування до світового фінансизму, коли першоосновою бізнесу стає не отримання надприбутків, а можливість функціонувати у глобальній системі, мати свою нішу, брати участь у розподілі та перерозподілі економічних ресурсів, заробляти стабільні доходи [6].

Не зважаючи на існування зазначеної тенденції, глобалізація фінансових ринків насамперед пов’язана з усуненням перешкод між внутрішніми та міжнародними фінансовими ринками і розвитком багатьох зв’язків між окремими секторами.

Дія фінансової глобалізації забезпечується розширенням кредитно-інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій і банків та через механізми міжнародних фінансових ринків, проявляючись у високій мобільності, масштабності, диверсифікованості й інтеграції міжнародних фінансових ресурсів та потоків [15].

І однією з ключових характеристик фінансової глобалізації, безперечно, є високий темп фінансових інновацій, які, в свою чергу, виступають її рушійною силою. Інноваційність, з одного боку, проявляється у багатьох аспектах фінансової глобалізації, а з іншого, – виступає в ролі джерела подальшого поглиблення цього процесу.

Аналіз досліджень і публікацій. Основні дослідження щодо взаємозв’язку глобалізаційних процесів з фінансовими інноваціями були здійснені представниками західної економічної думки, зокрема, такими науковцями як Фредерік С. Мишкін, Рене М. Шульц, Філіп Лейн та Кеннет Рогофф. Крім того, значний внесок у дослідження зазначеного питання зробили представники російської школи глобалістики Кочетов Є.Г., Моисеев С.Р., Федякіна Л.Н. та Михайлов Д.М. Також, варто зробити наголос на розробці питань фінансової глобалізації українськими вченими Білоусом О.Г., Луцишин З.О., Васильченком З.М. і Гальчинським А.С., тощо.

Слід зазначити, що суперечливість проявів фінансової глобалізації та ступінь її зв’язку з фінансовими інноваціями породжують сьогодні наукові дискусії, оскільки власне фінансова глобалізація є явищем суперечливим, здатним принести не лише вигоди, а й виступати джерелом різноманітних ризиків.

Крім того, вищезазначене в значній мірі торкається банківської справи, зокрема фінансових інновацій в цій сфері. При цьому, постає питання чи насправді фінансові інновації виводять банківське обслуговування на якісно новий рівень...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Медвідь Тетяна
аспірант кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org