Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: світовий досвідХарактерною ознакою розвитку ринків фінансових послуг в останні десятиріччя є зростання попиту на послуги з недержавного накопичувального пенсійного забезпечення. З одного боку це зумовлено природною потребою людини здійснювати протягом працездатного віку довгострокові накопичення на старість, з другого – стимулюється розвиток системних відносин на ринку праці (між державою, роботодавцями та професійними спілками, як сторонами «соціального партнерства»), спрямованих на досягнення балансу інтересів сторін щодо розширення системи соціальних гарантій (в тому числі і пенсійного забезпечення) найманих працівників. Накопичені в пенсійних фондах заощадження постійно зростають і вже складають в розвинених країнах суттєву частку інвестиційного потенціалу. Зокрема, за підсумками 2005 року сукупні активи пенсійних фондів у країнах ОЕСР становили 17,9 трильйона доларів США, при цьому загальний рівень інвестицій пенсійних фондів склав 87,6% від сукупного ВВП цих країн [1, с.3]. В той же час інвестування активів пенсійних фондів є одним з найбільш дискусійних питань як на рівні державних регуляторних органів так і серед науковців і практиків. Зазначена загальна проблема інвестування пенсійних активів є складно структурованою та включає багато аспектів, які виходять за межі лише завдання формування ефективного інвестиційного портфеля пенсійного фонду. Одним з конкретних аспектів, який сьогодні практично не висвітлюється у вітчизняній літературі, є існуючі взаємозв’язки інвестиційної політики пенсійного фонду, інвестиційних уподобань різних груп фізичних осіб, які здійснюють пенсійні заощадження та вибір ними, як споживачами фінансових послуг, відповідного пенсійного фонду в якості надавача подібних послуг.

Дослідженню зазначених питань присвячено низку робіт зарубіжних авторів, які аналізують мотивацію учасників пенсійних фондів при інвестуванні належних їм пенсійних активів, види ризику, на який вони наражаються в процесі інвестування, та їх відношення до цих ризиків при виборі фінансових послуг з накопичувального пенсійного забезпечення. Так, висвітлення окремих аспектів зазначеної проблеми можна знайти в публікаціях таких зарубіжних дослідників як Шарп У., Александер Г., Бєйли Дж., Боди З., Кейн А., Маркус А., Фабоцци Ф., Гитман Л.Дж., Джонк М. Д., Роча Р., Гуттіерес Х.,Ролдос Дж., Хінц Р., Девіс Е.П., Дікінсон Дж., Боос П. M., Якубов Ю., Д.Віттас та інш. В той же час, дослідження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів на фінансових ринках в спеціальній вітчизняній економічній науковій літературі сьогодні здебільшого стосуються загальних проблем інвестування пенсійних активів з точки зору якісної оцінки наявних на вітчизняному фінансовому ринку об’єктів інвестування та їх достатності для забезпечення функціонування накопичувальної пенсійної системи в Україні (зокрема, слід відмітити роботи А.Федоренка, Д.Леонова, Н.Ковальової, В.Яценка та інш.). Таким чином, можна стверджувати, що в умовах, коли вітчизняний досвід як управління пенсійними активами, так і державного регулювання цим процесом налічує лише два роки, завдання вивчення зарубіжного досвіду аналізу впливу інвестиційних уподобань та оцінки інвестиційних ризиків ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org