Чи вигідно компаніям практикувати краще корпоративне управління в Україні? (Емпіричне дослідження)Вступ. Досліджується вплив загального рівня, а також окремих елементів корпоративного управління на фінансові результати підприємств на прикладі відкритих акціонерних товариств (ВАТ) в Україні. Використані дані з практик корпоративного управління понад п’яти тисяч компаній (близько половини всіх ВАТ) з 2000 по 2002 роки, визначені індекси корпоративного управління, зокрема для таких його аспектів, як права акціонерів, розкриття інформації, незалежність наглядової ради, незалежність голови ради та структура власності.

Новизною є те, що використовуються визначники довіри у суспільстві як інструментальні змінні для корпоративного управління, що дозволяло встановити причинність зв’язку, а не тільки наявність кореляції; використані такі інструментальні змінні, як політична різнорідність, релігійний фактор, етнічна різнорідність та спосіб приватизації для вирішення проблеми ендогенності, а також метод найменших квадратів (OLS), двохкроковий метод найменших квадратів (2SLS), двохкроковий узагальнений метод моментів (2S GMM), фіксовані ефекти (FE), випадкові ефекти (RE), фіксовані ефекти з інструментальними змінними (FE IV) та випадкові ефекти з інструментальними змінними (RE IV) для аналізу впливу корпоративного управління у рамках стандартної виробничої функції.

Результати дослідження засвідчують, що існує причинний зв’язок між корпоративним управлінням та ефективністю підприємств у перехідній економіці. Коефіцієнти 2SLS, 2SGMM, а також коефіцієнти RE IV і FE IV більші за коефіцієнти OLS, FE, RE та статистично значимі. Ми також не виявили наявності значного зворотного причинного зв’язку (від ефективності до корпоративного управління). Результати OLS передбачають, що покращення нашого загального індексу корпоративного управління на один пункт призводить до покращення ефективності приблизно на півпроцента; і зміна від найгіршого до найкращого значення індексу передбачає покращення ефективності на 40%. Нами також виявлено, що незалежність наглядової ради має значення у контексті перехідної економіки.

Огляд попередньої літератури. Остаточний тест, чи матиме реформа корпоративного управління позитивний ефект на українську економіку, полягає в перевірці, чи є позитивний зв’язок між корпоративним управлінням та фінансовим результатом компанії. Все більше наукових праць засвідчують статистично значимий взаємозв’язок між неякісним корпоративним управлінням та низькою фінансовою ефективністю. Більшість статей присвячені розвинутим економікам і тільки певному аспекту управління: (структура та розмір ради [3, 4], активність акціонерів [5], зміна основних менеджерів [6], винагорода менеджерів [7], структура власності та методи захисту від поглинання). Значно менше досліджень присвячено економікам, що розвиваються [8] і лише кількa – перехідним економікам [9, 10, 11, 12].

Кількість праць, у яких емпірично досліджено, чи впливає загальний рівень корпоративного управління на ефективність компанії, обмежена. Деякі, наближені в цьому контексті роботи існують для Росії [9, 13, 10], для України [11, 12], для Кореї [8], у розрізі країн [14]. Усі ці праці використовують готові індекси корпоративного ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Жека Віталій
асистент кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org