Андеррайтинг та його значення в інвестиційних процесах на ринку


Вітчизняна економіка відчуває гострий інвестиційний голод, «втамувати» який може тільки фінансовий ринок. Випуск фінансових інструментів фондового ринку поступово стає головним методом залучення капіталу для провідних вітчизняних компаній. Зважаючи на невпинне поширення акціонерної форми організації бізнесу в Україні, можна прогнозувати подальше зростання випусків цінних паперів та розвиток відповідних сегментів фінансових послуг.

Емісія цінних паперів – складний та багатоаспектний процес, для ефективного впровадження якого зусиль одного емітента досить часто буває недостатньо. На розвинених ринках емітенти, зважаючи на існування об’єктивних труднощів, вдаються до послуг андеррайтерів. На вітчизняних теренах посередництво під час розміщення цінних паперів представлене не так часто. Але саме «нові» ринки характеризуються високим рівнем ризику для емітентів та інвесторів, що створює передумови для розвитку такого посередництва.

Згідно з законом про банки та банківську діяльність андеррайтинг – це купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов’язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов’язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.

Загалом, андеррайтинг можна визначити як купівлю на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам. Виділяють дві основні форми андеррайтингу:

· метод твердих зобов’язань;

· метод найкращих зусиль.

Сутність першого полягає в тому, що посередник або викуповує весь (частину) випуску з наступним перепродажем інвесторам на ринку; або гарантує продаж цінних паперів емітента інвесторам. Подібний механізм виглядає досить привабливо для емітента, оскільки надає певні гарантії щодо розміщення цінних паперів та розміру фінансових ресурсів, які будуть отримані. Винагорода андеррайтера за послуги – «спред», різниця між ціною, за якою цінні папери були викуплені посередником, та ціною, за якою він продав цінні папери інвесторам на ринку.

При використанні методу найкращих зусиль андеррайтер бере на зобов’язання докласти усіх максимальних зусиль щодо розміщення цінних паперів емітента. Як правило, винагорода посередника – комісійна винагорода у вигляді відсотка від вартості розміщених цінних паперів.

Діяльність андеррайтера не обмежується лише посередницькими функціями під час розміщення цінних паперів. Як свідчить практика, ці додаткові послуги можуть бути як явними (зафіксовані в договорі між емітентом та посередником), так і неявними.

До явних функцій, які можуть бути покладені на андеррайтера, відносять наступні:

· здійснення за дорученням та від імені емітента організації випуску, розміщення та обігу цінних паперів; розробка умов випуску, концепції обігу, проспекту емісії;

· розробка й обґрунтування організаційно-фінансових схем та механізмів випуску й розміщення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Красножон Світлана
к.е.н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org