Запровадження принципів корпоративного управління в Україні: сучасні проблеми та альтернативи розвитку


Проведено дослідження особливостей запровадження принципів корпоративного управління в публічних компаніях у перехідній економіці, визначено проблемні питання щодо функціонування публічних компаній.

Постановка проблеми. Становлення корпоративних відносин в Україні відбувається в умовах кардинальних і, практично, некерованих змін у системі управління. У цій ситуації потрібна розробка моделей їх формування з метою активного сприяння прискоренню ефективного розвитку господарської діяльності.

Проблема формування національної моделі корпоративного управління підприємствами набула особливої актуальності в нашій країні з кінця 90-х років, з початком проведення другого етапу приватизації. Пошук у нових економічно-правових відносинах шляхів підвищення ефективності управління виробничими процесами зумовив необхідність побудови системи, яка б узгодила інтереси різних груп акціонерів та акціонерного товариства і держави.

Функціонування моделей корпоративного управління ґрунтується на дотриманні певних принципів, тобто правил поведінки зацікавлених осіб.

У 1999 році Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) затвердила загальні принципи корпоративного управління. Безумовно, вони окреслюють лише загальні підходи до проблематики корпоративного управління в цілому, мають рекомендаційний характер і не містять ніяких вказівок чи розпоряджень для національного законодавства. Їх завдання – визначити найбільш прийнятні шляхи, яких доцільно дотримуватися при здійсненні саме корпоративного управління. Вони використовувалися під час розробки правової бази корпоративного управління в Україні. Ці принципи орієнтовані на товариства, акції яких є предметом купівлі-продажу на ринку, тобто публічні компанії [1].

Майже з 12 тис. відкритих акціонерних товариств, існуючих в Україні, які по формі є публічними компаніями, міжнародним критеріям відповідають акції не більш як 20 вітчизняних підприємств, а на ринку продаються акції декількох десятків відкритих акціонерних товариств.

Виникають питання: чому значна більшість за формою публічних компаній не є такими, що створює перепони для запровадження принципів корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, які зміни необхідно внести до законодавства для покращення інвестиційного клімату та створення умов для розвитку фондового ринку.

Не дивлячись на значну кількість праць українських вчених М.Бурмаки, В.Євтушевського, Д.Леонова, О.Мозгового, О.Мендрула, О. Пасхавера, С.Пішпек та інших, присвячених питанням корпоративного управління, на даний час залишається актуальним питання дослідження реалізації принципів корпоративного управління в перехідній економіці, встановлення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Юрса Михайло
директор з питань корпоративних відносин і розвитку СМАРТ-ГРУП
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org