Деякі проблеми Оподаткування інвестиційних операцій та доходів від інвестиційної діяльності


Розглядаються проблеми оподаткування інвестиційного бізнесу в Україні, які справляють негативний вплив на стан інвестиційного клімату в країні та знижують ефективність інвестиційних операцій. Звертається увага, що і в умовах демократизації процесу взаємодії влади та бізнесу зберігається інерція щодо роботи податкових органів, яка проявляється в намаганнях податківців за всяку ціну обстоювати власні (як на думку платників податків, хибні) погляди, замість того, щоб оперативно знімати суперечливі питання шляхом удосконалення нормативно-правової бази з оподаткування.

На сьогодні існує кілька проблем у сфері оподаткування інвестиційної діяльності, які спричинені в одних випадках порушенням формальної логіки у конструюванні та адмініструванні окремих податків, в інших – специфічним тлумаченням податковими органами змісту низки норм та порядку їхнього застосування. Однак у будь-якому разі наявність таких проблем дискредитує задекларовані новою владою принципи ефективної взаємодії держави і бізнесу, коли: перша відмовляється від застосування податкових важелів як інструментів тиску на сумлінних платників податків, а другий (бізнес) своєчасно та повною мірою виконує свої зобов’язання перед бюджетом.

Нижче розглянемо такі проблеми більш докладно стосовно Законів України, що мають регулювати відносини податківців та платників податків.

1. У Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Загальновідомо, що фізичні особи є потужним джерелом інвестиційних ресурсів в економіку країни. Однак на сьогодні основні грошові заощадження населення або перебувають поза межами офіційного фінансового обороту, або зберігаються на банківських депозитах. Таким чином, значна частина коштів приватних осіб безпосередньо не бере участі у інвестуванні виробництва. Однією з причин, що гальмує переорієнтування коштів громадян із заощаджень у інвестиції, є система оподаткування доходів фізичних осіб.

1. Одна із проблем оподаткування доходів фізичних осіб полягає у деформованому розумінні та трактуванні податковими органами механізмів відшкодування податкового кредиту, зокрема за пенсійними внесками, зробленими фізичною особою – платником податку на свою користь або на користь членів своєї родини.

Суть проблеми полягає в тому, що за наслідками декларування доходів фізичними особами за підсумками 2005 року у багатьох випадках виникла парадоксальна ситуація, коли податкові зобов’язання платника податків з урахуванням податкового кредиту виявились вищими (!), ніж без урахування такого кредиту.

До нас звернувся з цього приводу учасник недержавного пенсійного фонду (далі – НПФ) і навів приклад того, як відбувалося «відшкодування податкового кредиту» у випадку, що трапився з ним особисто. Нижче наведено розрахунки, зроблені ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКИ

Федоренко Анатолій
кандидат економічних наук, віце-президент ІК "КІНТО", член ради Асоціації юристів фондового ринку
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org