Корпоративне управління в системі інвестиційних мотивацій


В статті проведено дослідження впливу корпоративного управління на інвестиційну мотивацію в стадії перехідної економіки.

Постановка проблеми. Залучення та акумуляція значних сум капіталу з метою ведення економічної діяльності, відірваність капіталу від його власників, його використання в господарській діяльності менеджерами – не власниками – далеко не повний перелік питань, які необхідно досліджувати та вирішувати для успішного розвитку економіки країни. Тому за останні роки проблеми корпоративного управління стали однією із економічних тем, яка найбільш активно обговорюється практиками та вченими. Питанням корпоративного управління присвячені праці українських вчених О.Блюмгардта, М.Бурмаки, В.Євтушевського, Д.Леонова, А.Козаченка, О.Мозгового, Г.Назарова, М.Небави та інших.

Незважаючи на численні дослідження, які проводяться в різних країнах вченими та спеціалістами в області корпоративного управління, ще й досі не встановлено емпіричної залежності фінансових показників (передусім, чистого прибутку та зростання акціонерної вартості) від якості та параметрів корпоративного управління, таких як, наприклад, структура та склад ради директорів, розподіл повноважень ради директорів та вищого виконавчого органу, наявність комітету з аудиту, рівень розкриття інформації, ступень захисту прав акціонерів та інших.

В українських реаліях, окрім того, в акціонерних товариствах виникають проблеми, які не характерні для розвинутих країн та виходять за рамки усталених поглядів. Якщо західні корпорації зацікавлені демонструвати усіма можливими засобами свою надійність та фінансову стійкість, так як це є обов’язковою вимогою їх нормального функціонування на ринку, то інституціональним середовищем в Україні, по суті, поки що заохочується фінансова непрозорість [1]. Оскільки ще не закінчилися процеси переділу та концентрації власності за рахунок приватизації майна державних підприємств, акціонери, які мають контрольний пакет, на даний час здійснюють контроль економічного «входу» та «виходу» того чи іншого підприємства та мають можливість трансферту значної частини доходів там, де їх можна привласнити без жодних проблем. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємств та економіку держави в цілому.

Зі структурними змінами в економіці, з необхідністю залучення підприємствами значних інвестицій для подальшого їхнього розвитку виникає вимога з боку іноземних інвесторів щодо запровадження акціонерними товариствами європейських стандартів корпоративного управління. У зв’язку з цим є необхідність дослідження впливу якості корпоративного управління на інвестиційну мотивацію в перехідній економіці.

Постановка завдання. Проаналізувати, що дає підприємству запровадження ефективної системи корпоративного управління, як вона впливає на інвестиційну мотивацію та що стримує її розвиток в ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Юрса Михайло
директор з питань корпоративних відносин і розвитку СМАРТ-ГРУП
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org