Формування конкуренто-спроможної моделі розвитку фондового ринку України з урахуванням європейського досвіду


Аналізуються особливості процесів створення ефективної моделі розвитку фондових ринків країн ЄС у контексті застосування цього досвіду при формуванні конкурентоспроможного фондового ринку України.

Постановка проблеми. Високі стандарти життя громадян провідних держав світу досягаються налагодженням їхніми урядами конкурентоспроможних механізмів залучення інтелектуального, інформаційного та фінансового ресурсів для створення значної частки доданої вартості товарів і послуг.

Найдієвішими фондовими ринками провідних держав є такі, які забезпечують до 70-75% потреб у фінансовому ресурсі, а банки – близько 25%. В Україні все навпаки. Причиною цього є відсутність сучасного ефективного механізму функціонування фондового ринку. Торги цінними паперами на організованих ринках, як правило, проходять в непрозорому режимі і в кілька десятків разів менші (кілька відсотків до ВВП), аніж у провідних країнах.

Суттєво занижено (на кілька порядків) мінімальне значення капіталізації підприємств, економіки країни та фондового ринку. Це дозволяло і дозволяє суттєво і швидко збагачуватись окремим як вітчизняним так і закордонним інвесторам на шкоду національним інтересам України.

Негативно на стані справ позначається відсутність належної уваги з боку Кабінету Міністрів України, ДКЦПФР, наукових установ до розробки і реалізації Стратегії розвитку фондового ринку України на 2006-2015 рр., його конкурентоспроможної моделі та Плану дій щодо його інтеграції до ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Корнійчук Олександр
здобувач КНЕУ, магістр фінансів, керівник Центру вивчення проблем національних інтересів України КГІ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org