Фінансові аспекти глобальної торговельної взаємодіїФормування системи торгівлі, глобальної за своїми ключовими параметрами, суттєво впливає на національну торгову політику як щодо її змістовного наповнення, так і за методами реалізації.

При цьому об’єктивно актуалізуються фінансові аспекти глобальної торговельної взаємодії, пов’язані, насамперед, з торговими кредитами, міжнародними розрахунками, валютними режимами.

На сьогодні міжнародні торговельні операції мають розглядатися лише у взаємозв’язку з необхідними для цього фінансовими послугами, що обумовлено не тільки різноманітністю та великим обсягом і швидкістю виконання операцій, а й особливим значенням для мінімізації економічних ризиків.

Разом із тим актуальними є дослідження фінансових аспектів глобальної торговельної взаємодії. Серед учених, у працях яких системно досліджуються проблеми регулювання міжнародної торгівлі, слід назвати Д.Лук’яненко, Т.Циганкову, А.Філіппенко, М.Харта, М.Фінгера, Ч.Гіла, Р.Ховса, Рут та ін.

Фінансові аспекти глобальної торговельної взаємодії, з нашої точки зору, характеризуються певним дуалізмом. З одного боку, ця проблематика має прикладний характер, тобто наочно демонструє наявні фінансові інструменти торговельної взаємодії сьогодення. З другого – для неї притаманний певний світоглядний і цивілізаційний потенціал розгляду.

Традиційно сучасний глобальний простір характеризується тісним взаємозв’язком між лібералізованими торговою і фінансовою системами, який за певних умов може продемонструвати потужний потенціал економічної ефективності. Адже саме за умов існування розвинутого і інфраструктурно досконалого міжнародного фінансового ринку спостерігається суттєва оптимізація міжнародної комерційної діяльності. І навпаки – внаслідок відсутності у банківському портфелі необхідного роду послуг зростають операційні витрати міжнародної торгівлі. В той же час торгівля утворює попит і підвищує ступінь розвиненості фінансових послуг та інститутів.

Основними функціональними завданнями фінансового сектору, що суттєво впливають на розвиток міжнародних торговельних операцій, є:

· надання такого роду послуг, які дозволяють експортерам одержувати платежі з найменшими витратами і найменш ризикованим способом. Фінансові інститути забезпечують як «рівний» грошовий потік, що виступає в ролі внутрішньобанківського переказу коштів між двома рахунками, так і надають більш складні послуги у вигляді лізингу чи валютних операцій;

· надання інвесторам необхідної інформації про умови і ситуацію на ринку капіталу, укладання контрактів, проведення досліджень ринку, перевірка кредитоспроможності покупця;

· страхування від певної категорії ризиків, які виникають саме в процесі міжнародних торговельних операцій. При цьому страхові інструменти включають як фрахт та експортне кредитне страхування, так і ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Фурсова Олена
асистент кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org