Сучасні напрями розвитку міжнародного ринку капіталу


У статті проаналізовано сучасну динаміку і структуру міжнародного ринку капіталу, визначено зростаючу роль боргових цінних паперів у структурі світового фінансового ринку та з’ясовано проблемні аспекти швидкого розвитку ринку боргових зобов’язань у країнах, що розвиваються.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світової економіки міжнародний ринок капіталу відіграє дедалі більш значну роль – щорічні темпи його зростання значно випереджають темпи зростання світового ВВП, а його різноманітна структура дозволяє інвесторам диверсифікувати ризики і виходити на нові ринки – об’єкти інвестування. Водночас інвестиційний бум у країнах, що розвиваються, і необачні кроки інвесторів на ринку цінних паперів у цих країнах можуть призвести (в разі різкого відтоку капіталу з таких країн) резидентів і уряди країн – реципієнтів капіталу до неспроможності обслуговувати взяті на себе дебіторські зобов’язання, і, таким чином, може мати місце дефолт на зразок 1997–2001 рр. у ряді країн Південно-Східної Європи і Латинської Америки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світі останнім часом з’явилась низка публікацій з досліджуваної проблеми, які здебільшого торкаються аналізу окремих складових світового фінансового ринку, його впливу на економіку країн – реципієнтів капіталу, а також проблем, пов’язаних з відтоком капіталу. Найбільше уваги приділено в роботах [1; 3; 4].

Не вирішена раніше частина загальної проблеми. Серед опублікованих робіт недостатньо уваги приділено комплексному аналізу світового фінансового ринку, його регіональним відмінностям, основним валютам використання та проблемам швидкого залучення зовнішнього капіталу в країни, що розвиваються.

Метою статті є узагальнення сучасних особливостей розвитку світового фінансового ринку і визначення основних наслідків швидкого зростання обсягів зовнішнього капіталу в економіці країн, які розвиваються.

Викладення основного матеріалу. Економічна сутність міжнародного ринку капіталу полягає у перерозподілі фінансових ресурсів у глобальному масштабі. Практично в кожній країні фінансові ринки мають міжнародну складову. Нерезиденти купують цінні папери на національних ринках. Водночас цінні папери більшості країн можуть бути об’єктом продажу на іноземних фінансових центрах. Нові електронні банківські технології значно розширюють ці можливості. Вони надають учасникам оперативну інформацію про стан фінансових ринків будь-яких країн і дають змогу обробляти дані в швидкому режимі реального часу. Згідно з останнім звітом McKinsey Global Institute, сукупний обсяг світових фінансових активів (що включають акції, боргові цінні папери, банківські депозити) перевищили 140 трлн. дол. США. Причому темпи їхнього зростання постійно підвищуються і перевищують темпи зростання світового ВВП. У 2005 р. експерти McKinsey Global Institute прогнозували збільшення у 2010 р. обсягів фінансового ринку до ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Гайдуцький Андрій
асистент кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org