КРЕАТИВНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В ІННОВАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ


Стаття присвячена дослідженню креативного людського капіталу дослідницького університету, ефективністю його використання та інноваційній стратегії. Визначено, що креативний людський капітал в інноваційній стратегії дослідницького університету є ключовим. Виокремлено специфіку ключових функцій управління креативним людським капіталом дослідницького університету, яка полягає у: глобальному наймі висококваліфікованих фахівців з дотриманням балансу креативності, практичних навичок та наукових здобутків викладачів; співвідношенні сучасних менеджерських компетентностей, креативного менеджменту та міжнародного досвіду адміністрації; застосуванням креативно-компетентісного підходу до управління людським капіталом; використанням як загальних, так і специфічних принципів управління креативним людським капіталом; стимулюванням високою інноваційною спроможністю персоналу (адаптаційна здатність до опанування новими технологіями). Запропоновано включати до інноваційної стратегії дослідницького університету показники ефективності використання креативного людського капіталу стосовно всіх складових його структури: професійного, культури та здоров’я.


[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  людський капітал, креативний людський капітал, дослідницький університет, інноваційна стратегія, показники ефективності

МАКРОЕКОНОМІКА

Циркун Олена
Директор Інституту англомовних програм, старший викладач кафедри іноземних мов і міжкультурних комунікацій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гальперіна Любов
к.е.н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Філіпенко Марина
магістрант кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org